Disco av Antrei Hartikainen

Vårt Disco-bord är designat av den framväxande finska trä- och möbelsnickaren Antrei Hartikainen. Disco finns i två höjdvarianter och bildar en fantastisk dynamisk duo när de paras ihop.

handla nu